Çocuklarda Flor Kullanımı

Flor Dişlerin Çürümesini Önler mi?

Flor dişlerin hem çürükten korunması hem de başlamış olan çürüklerin ilerlemesini önlemek amacıyla günümüze değin geliştirilmiş ve etkinliği kanıtlanmış olan en emin ve maliyeti düşük koruyucu uygulamadır. Diğer yandan fluoridli diş macunlarının, diş çürüklerini önlemede etkili olduğu bilinmektedir. Diş macunları konusunda en iyi diş macunu konusuna bakabilirsiniz.

Flor dişleri sistemik olarak nasıl korur?

Süt dişleri gelişiminin önemli bir kısmını anne karnında tamamlar. Sürekli dişlerin gelişimi ise anne karnında başlayarak, çeneler içerisinde yıllar boyunca yavaş yavaş gelişmeye devam ederler. 7-8 yaşındaki bir çocukta sürekli dişler gelişimlerini büyük oranda tamamlanmıştır.

Dişlerin gelişimi esnasında çocuğun florlu su veya flor tableti kullanarak aldığı flor tüm vücuda dağılır, bir kısmı da gelişmekte olan dişlerin yapısına katılır. Dişlerin kireçlenmesi esnasında yapısına giren flor diş yapısını güçlendirerek çürüğe karşı direncini arttırır. Biz buna florun sistemik olarak gerçekleşen koruyucu etkisi diyoruz.

Flor tedavisinden kimler yararlanır?

Flordan diş sağlığının korunması için bebek, çocuk, genç, yetişkin tüm bireyler yararlanmalıdır.

Floridler hem bireyin kendisi hem de diş hekimleri tarafından uygulanabilir.

Bireyin evde kendisi tarafından uygulayabileceği topikal florid tedavileri

Bireyin evde kendisinin uygulayabileceği topikal floridler yapısında az miktarda flor bulunan diş macunu ve gargaralardır.

Gargara ve diş macunlarının yapısındaki flor miktarı düşük olduğundan sık uygulanmaları gerekir. Örneğin;

• Florlu diş macunu (günde 2 kere uygulanır)

• Flor gargaraları ; yüksek çürük riskli çocuklarda gargaralar florlu diş macunları ile birlikte kullanılır.

Diş hekimleri tarafından uygulanan topikal flor tedavileri (profesyonel uygulamalar)

Yapısında daha fazla flor bulunan solüsyon, cila veya jel şeklinde hazırlanmış preperatlar, dişhekimleri tarafından tüm diş yüzeylerine ya fırça ile sürülerek ya da özel kaşıklar içerisinde 3-4 dakika süreyle tatbik edilir. Uygulama ağrısızdır. Diş hekimleri tedavileri çocuğun çürük riskini göz önünde bulundurarak 3,6 ay veya yılda bir tekrarlar.

Flor dişler üzerine direkt olarak uygulandığında çürüğe karşı nasıl korunma sağlar?

Florun çürük önleyici etkisi sürekli olarak ağız ortamında ve dişler etrafında bulunmaları ve dişlerle temas etmelerinden kaynaklanır. Ağız ortamında sürekli olarak flor bulunması ile dişlerin harabiyetine yol açan çürük asitlerinin oluşumu engellenir ve dişlerin bu asitlerden etkilenmemesi sağlanır.

Yapısında F bulunan diş macunu, gargara, cila ve jellerin koruyucu etkileri aynıdır ;

a.Sağlam diş yüzeylerinin çürümesini engeller,

b.Başlamış olan çürük lezyonlarını durdurur ve

c.Erimeye başlamış olan diş minesini tamir ederler.

Topikal flor tedavisi kimlere uygulanır;

-Dişlerinin çürüme riski bulunmayan çocuklarda ağız sağlığının korunması için dişlerin günde iki kez florlu diş macunu ile fırçalanması yeterlidir. Diğer flor tedavilerine gerek yoktur.

-Ancak çürük riski yüksek çocuklarda dişlerin sadece florlu diş macunu ile fırçalanması ile çürümesi önlenemez.

-Bu tür çocuklarda muhakkak gargara,jel,cila gibi diğer flor tedavileri de uygulanmalıdır.

-Çocuğunuzun dişleri çürümeye başlamış ve çürük riski yüksek grupta ise bir diş hekimine danışmanız gerekmektedir. Çocuğa uygulanacak ilave flor tedavisi çürük riski esas alınarak dişhekimi tarafından planlanmalıdır.

Çocuğum florlu diş macunu kullanıyor buna ilave olarak topikal flor tedavisi uygulatmalı mıyım?

Çürük riski bulunmayan çocuklarda ilave flor tedavisine gerek yoktur.

Çürük önlenmesi amacı ile günde iki kere florlu diş macunu ile dişlerin fırçalanması yeterlidir.

Kliniğimizde ORTODONTİ tedavilerini ORTODONTİ UZMANI Dr.Dt PINAR ŞAHİN VESKE tarafından yapılmaktadır. kliniğimiz MANAVGAT şehir merkezinde bulunmaktadır.

Leave a reply